Hero image - Viro academy header
Background Image Viro Group

Rick Romp, Senior Engineer Engineering Analysis

"Ruim twaalf jaar ben ik nu werkzaam voor VIRO. Ongeveer halverwege heb ik de overstap gemaakt van Mechanical Engineering naar Engineering Analysis. Qua werkzaamheden is er niet veel veranderd omdat ik in mijn carrière bij VIRO continue werk voor beide afdelingen heb uitgevoerd. Sinds mijn eerste werkdag ben ik vanuit Mechanical Engineering in aanraking gekomen met Engineering Analysis, waarbij ik begonnen ben met pipestress berekeningen. Later kreeg ik de kans om met Femap te werken en meer bekend te worden met FEM (eindige elementen berekeningen). Dit was afhankelijk van het aanbod aan werk afgewisseld met projecten bij Mechanical Engineering.

Bovendien kreeg ik ook de kans om mijn kennis op het gebied van construeren en detailleren van machines uit te breiden.

De overstap naar Engineering Analysis was gemotiveerd om meer tijd te krijgen om kennis op te doen met betrekking tot FEM. Tijd die ik ook echt nodig had om deze werkzaamheden goed uit te voeren. Met de overstap naar Engineering Analysis waren de werkzaamheden voor Mechanical Engineering dus niet gestopt maar de nadruk was wel verschoven.

Het werken voor de beide afdelingen heeft mijn werk erg interessant gemaakt. Niet alleen vanwege de hoge mate van afwisseling , maar juist ook de interactie tussen de twee afdelingen maakt mijn werk boeiend.

Het heeft mij de gelegenheid gegeven om in projecten de functionele en de technische aspecten met elkaar te combineren.

Dit blijkt in de praktijk toch vaak een erg uitdagende puzzel te zijn!"

Lees ook de verhalen van: Jacob, over loopbaanontwikkeling, Kay, over het opleidingshuis en Stefan, over de kracht van kennis delen